Rent drikkevand, tak!

Dette indlæg vil nok komme som et chok for dig, hvis du er en af dem, der i årevis har fået at vide, at dansk drikkevand er rent. For det er det ikke. Igen og igen har danske vandværker måtte lukke for pumperne, fordi de finder for meget sprøjtegift i grundvandet. Sprøjtegift der kommer fra landbruget.

Ifølge Dansk Naturforening viser målinger fra 2016, at der var rester af sporingsgifte i hver fjerde drikkevandsboring. Og på mindre end et år har man fundet hele 250 drikkeboringer, som indeholder rester af sporegift, der overstiger den tilladte værdi i drikkevand. Det er overraskende højt – for højt! Nyeste tal for 2019 viser, at tendensen kun fortsætter. I 2019 blev der fundet sprøjtegiftsrester i 58% af alle vandprøverne!

Vi snakker ikke nok om det

Et stort problem er, at vi ikke snakker nok om drikkevandet her i Danmark. En af grundene er blandt andet, at vi har noget af det reneste drikkevand i verden. Hvilket jo er godt for Danmark og danskernes sundhed! Men bare fordi, vi ikke har decideret urent drikkevand, som mange andre lande, betyder det jo ikke, at vores vand er rent. Eller at det skal markedsføres og omtales, som om det er rent.

Hvis du spørger dine venner eller familie, om dansk drikkevand er rent, hvad tror du så, de ville svare? De fleste vil nok sige ja, det tror de. Og det er et problem. Det betyder, at alt for mange ikke er oplyste om, at vandet herhjemme ikke er rent. Når de ikke er det, er der heller ikke nogen, der protesterer, undersøger eller lægger pres på politikerne for at ændre problemet.

Hvad kan man selv gøre?

Det første, du kan gøre, er at melde dig ind i Danmarks Naturfredning eller andre organisationer, der kæmper for at beskytte det danske grundvand. Organisationerne kæmper blandt andet for sprøjtefri zoner i de områder, hvor man ved, at drikkevandet dannes og pumpes op, samt strengere tests af de gifte, landmændene bruger til at gøde jorden.

Beskyt dig selv mod sprøjterester

Noget andet, du kan gøre, er at beskytte dig selv mod sprøjteresterne i dit hjem. Du kan købe et grohe filter til din vandhane, der sorterer klorrester og sprøjterester fra, når du åbner for vandet. På den måde får du dit drikkevand så rent, som det kan blive. Det gør vi hjemme i vores hjem, og vi er meget glade for løsningen, indtil vi får mere bæredygtige løsninger herhjemme, som gør, at det ikke er nødvendigt.

Fortæl andre om problemet

Den sidste ting, du kan gøre, er at hjælpe med at få problemet udbredt i befolkningen. Alt for få kender disse statistikker. Det er på tide, vi får spredt informationen ud, så folk kan tage del og blive en proaktiv del af ændringen. Det kan man kun, hvis man er oplyst. I fællesskab kan vi få ændret lovgivningen, så vi får en bæredygtig fremtid med rent drikkevand i Danmark.